Nama Harum Donatur Tidak Tetap Buku Intisari BuddhaDharma Triyana

1. Lenny Supadi2. Riki Kurnadi
3. Vivi Kok4. Keluarga Juter
5. Keluarga Bong Kun Ci6. Mega/Edi
7. Liu Yek Mei, Angelica Berneta (Xu Shi Xuan),
Ang Kim Luan, Edi Lau, Xu Ahuan, Xu Mei Mei,
Lin Qiao Lan dan Semua Makhluk
8. Mendiang Hanny/Han Kok Lan,
Mendiang Husin Thamrin/ Tham Seng,
Mendiang Hambali/ Bo Kuang,
Semua Makhluk yang Berhubungan karma
dengan Erwan dan Meifi, Semua Makhluk
9. Darren Marte10 Liauw Mie Fong, Diana Khoo,
Leonardo Juwana, Hery Juwana
11. Effendy12. Sherly/Sim Yau Tjung
13. Aryani14. Dian W.P., Jakarta
15. Via16. Hardy
17. Shellen Setiawan, Annalovie Cattleya Setiawan18. Anggreni Sunyoto
19. Lolia Luhur20. Silvia Christiana
21. Yosia/Yoyo22. Lie Sauliana
23. Siska Oey24. Alm. Tjiajono Gunawan
25. Maria Sumarni26. Bun Han
27. Alm. Oei Seng Kwang28. Sagadawa Buddha Group
29. Then Wan Jin dan Lie Tjin Kwang, Jakarta

Pages: 1 2

Shopping cart
Open chat
Hi Ada yang Bisa Kami Bantu